Welcome to the Healing Nature Art Journey 

finding light and color in darkness


In times of mourning and loss, when life feels dark and black


Comfort & Healing Art: A Sanctuary in Times of Mourning

In moments of profound loss and grief, when life feels shrouded in darkness, find solace and rejuvenation in the embrace of Comfort & Healing Art. We offer a sanctuary of personal and artistic photographic expressions inspired by the gentle touch of nature.

From the Heart, For the Heart

Each image holds a story—a narrative woven from the threads of personal experience and heartfelt emotion. My name is Nanda Bussers, and I specialize in the art of healing, mourning, comfort, and spiritual reflection. Having traversed my own journey of loss and transformation, I understand the depths of sorrow and the healing power of art.

Online Healing Art Exhibition: Explore the Depths of Emotion

Step into a world of profound symbolism and captivating beauty without leaving your home. Experience the Online Healing Art Exhibition, where my photographs come to life, offering solace, comfort, and a beacon of hope in times of darkness. Journey through the galleries, immerse yourself in the images, and allow them to stir your soul.

A Symphony of Colors, Shapes, and Emotions

Delve into a world of profound symbolism and captivating beauty. My photography transcends the ordinary, capturing the essence of life and death in its purest forms. With each image, I invite you to embark on a voyage of discovery—a journey where shapes morph, colors dance, and emotions intertwine.

Discover New Worlds, Find New Meanings

In the intricate patterns and vibrant hues of my art, explore realms both familiar and unknown. Let the layers of meaning unfold before you, offering glimpses into the vast landscapes of the soul. With every glance, find new depths to explore, new insights to uncover, and new sources of comfort and inspiration.

Embrace the Light Within

Though I cannot mend the broken pieces of your heart, I offer a haven—a place where you can find peace, strength, and a glimmer of hope. Let Comfort & Healing Art be your guiding light, illuminating the path to healing and renewal.

Start Your Journey Today

Step into the world of Healing Nature Art - a world where darkness fades and colors bloom. Visit our Online Healing Art Exhibition and embark on a transformative journey of self-discovery and healing. Allow the beauty of nature and the power of art to guide you toward light, warmth, and comfort.


Check out my online shop at Art Heroes / Werk aan de Muur.

Journey of Healing and Inspiration Blogs

Explore the depths of healing and inspiration through my blog, where the intertwined beauty of nature and art offers you solace and can bring rays of light and color. Delve into topics such as grief, loss, and the sources of strength found in art and nature.


From blog 38 onwards, the blogs are in English.

#037. Mijn werk in Night Vibes Collectie bij Werk aan de Muur

Afgelopen maanden zijn er bij Werk aan de Muur veel toffe werken aangedragen voor de Night Vibes trend. Ook ik heb twee werken aangedragen, een foto uit mijn serie "Stardust" en eentje uit de serie "De reis". Inmiddels zijn alle sinds gisteren werken gecureerd en zijn alle bijzondere kunstwerken verzameld in deze collectie. Bij het cureren zijn werken uitgekozen die het beste aansloten bij de kenmerken van de collectie. Het resultaat? Een hele mooie collectie van 120 werken! Waaronder ook 1 van mijn werken! Erg leuk om door de selectie te zijn gekomen. Nieuwsgierig? Neem dan gerust een kijkje in mijn shop. https://lnkd.in/ez7QB6tr

Lees meer »

#035. Arts for health and wellbeing: ‘the healing arts’

Volgende week is de terugkomdag van de cursus Art Based Learning die ik via Nature Talks heb kunnen volgen. In maart was onze eerste bijeenkomst onder begeleiding van Jody Zweserijn. We zijn onder andere naar het Noordbrabants Museum geweest en hebben bij de Oisterwijkse Vennen gefotografeerd. Erna zijn we met ons eigen project en proces aan de slag gegaan. In april en juni hadden we een zoom-sessie om onze voortgang te bespreken. In deze blog vertel ik je meer over dit traject en wat het me heeft gebracht.

Lees meer »

#034. Blauwe Onderwater Hortensia's

Na een heerlijke vakantie in Canada van bijna een maand, ben ik dit weekend weer eens verder gegaan met het fotograferen voor mijn project onderwaterbloemen in het kader van de cursus Art Based Learning. Over twee weken hebben we de afsluitende sessie en ik heb nog wel wat te doen :-). Volgende week vertel ik uitgebreider over dit traject. 

Lees meer »

#033. In het zonnetje gezet door Iris Depasse

Een tijdje terug sprak ik met Iris Depasse over mijn abstracte fotografie en het project Stardust. Kijk en lees hier verder over mijn fotografische ontwikkelingen en hoe Iris het mooi verwoordde 'ik de wereld verover'. Hoe gaaf zou dat zijn :-)

Lees meer »

#032. Werk aan de Muur Touch of Blue Collectie

Even een korte update! Een tijdje terug heb ik een van mijn werken aangedragen bij Werk aan de Muur om in de Touch of Blue collectie opgenomen te worden. Tot mijn verrassing zag ik van de week in hun nieuwsbrief dat deze foto aan de collectie is toegevoegd. Voor mij een bijzondere foto. Op de sterfdag/herinneringsdag van mijn moeder was ik aan het fotograferen toen ik een soort van blauwe knuffelbeer zag ontstaan. Hier een sfeerimpressie van het werk.

Lees meer »